Ten wybór wynika z innych wyborów dokonanych na niniejszej stronie
  • 01 PREFERENCJE
  • 02 WERSJE
  • 03 WYPOSAŻENIE
  • 04 FINANSOWANIE
  • 05 PODSUMOWANIE

TWOJE PREFERENCJE

  • Widok zewnętrzny
  • Wnętrze

Zmień kolor nadwozia i wystrój wnętrza.

MOJA KONFIGURACJA

DUSTER

PRAWDZIWIE TERENOWY

od 895 ZŁ miesięcznie 
Szczegóły
 

Przykład wyliczenia dla kredytu ulgowego

Cena samochodu: 50 000,00 ZŁ

Miesięczna rata 895,00 ZŁ wyliczona dla kredytu o nominalnej stałej stopie oprocentowania 4,99 %, na okres 48 miesięcy, z wpłatą własną 15 000,00 ZŁ, finansowanymi ubezpieczeniem kredytobiorcy 2 116,80 ZŁ i opłatą przygotowawczą 1 750,00 ZŁ. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu o powyższych parametrach wynosi 10,94 %. Całkowita kwota kredytu wynosi: 35 000,00 ZŁ, całkowita kwota do zapłaty: 42 955,20 ZŁ. Stan na dzień 19/10/2018.

Niniejsze dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji. Stan na dzień 19/10/2018.